REFUNDACJE

NFZ

Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

OD STYCZNIA 2023 ROKU, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA PODNIÓSŁ REFUNDACJE NA APARATY SŁUCHOWE, APARATY SŁUCHOWE KOSTNE , WKŁADKI USZNE ORAZ SYSTEM WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE ( DAWNA NAZWA-  SYSTEMY FM).

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 1050 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1500 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 3000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 2100 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 3850 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ NFZ ?

 1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu!
 2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
 3. Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty*) – zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
 4. Laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie (wniosek) na aparaty słuchowe (wkładki uszne).
 5. Powyższe zlecenie przynosimy do punktu protetyki słuchu, gdzie Protetyk słuchu rejestruje takie zlecenie w elektronicznym systemie NFZ ( jak e-recepta)
 6. Po dopasowaniu d odpowiedniego aparatu słuchowego, refundacja jest realizowana od ręki, czyli pacjent płaci mniej o kwotę refundowaną.

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: a. audiologii i foniatrii, b. audiologii, c. otolaryngologii, d. otolaryngologii dziecięcej, e. otorynolaryngologii, f. laryngologii

Uwaga:

Na dzień dzisiejszy, aby otrzymać refundację NFZ, nie musimy iść na wizytę do ośrodka zdrowia który ma podpisany kontrakt z NFZ. Wystarczy jeżeli zgłosimy się na wizytę do lekarza laryngologa prywatnie. Tutaj jednak różnica jest taka, że musimy zapłacić za wizytę u lekarza, ale za to oszczędzamy czas. Lekarz musi mieć jednak jedną z wyżej wymienionych specjalizacji.

ODDZIAŁ KUJAWSKO- POMORSKI NFZ

Oddział BYDGOSZCZ

Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 do 16.00
telefon, informacja ogólna: 52 32-52-706

Oddział TORUŃ

Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń
Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 do 16.00

telefon, informacja ogólna: 56 65 82 600

Oddział WŁOCŁAWEK

ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 do 16.00
telefon, informacja ogólna: 54 41-27-400

PFRON

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie.

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW PFRON

Otrzymanie refundacji z Funduszu Osób Niepełnosprawnych na aparaty słuchowe uzależnione jest od następujących czynników

 1. Osoba starająca się o refundację PFRON, musi już wcześniej mieć przyznaną refundację NFZ.
 2. Kolejnym punktem koniecznym do otrzymania tej refundacji jest posiadania orzeczenia niepełnosprawności (najlepiej częściowo na słuch, chociaż inne orzeczenia też są honorowane, ale refundacja może być mniejsza)

Dochód na osobę w rodzinie pacjenta nie może przekraczać 50 % ściśle ustalonej kwoty podanej na dany kwartał, która jest średnim miesięcznym wynagrodzeniem wyliczanym przez GUS (w przypadku osób samotnych jest to 65 % tej kwoty)- Zobacz przykład

DO JAKIEJ INSTYTUCJI NALEŻY SIĘ UDAĆ, ABY UZYSKAĆ REFUNDACJĘ PFRON?

Środki PFRON dostępne są w odpowiedniej instytucji w zależności od miejsca zamieszkania pacjenta

MOPS

MOPS/ MOPR jest to instytucja zajmująca się między innymi wydawaniem  refundacji ze środków PFRON w dużych miastach wojewódzkich.  Jeżeli mieszkają Państwo w mieście powiatowym, lub mniejszej miejscowości, prosimy o przejście do zakładki PCPR

Co należy zrobić, aby otrzymać refundację MOPS/MOPR na aparaty słuchowe ?

 • Posiadać przyznaną przez NFZ refundację na aparat słuchowy.
 • Posiadać orzeczenie niepełnosprawności.
 • Posiadać dochód nieprzekraczający 50 % średniego wynagrodzenia krajowego (lub 65 % dla osób samotnych)

 

Złożyć na odpowiednim druku wniosek o dofinansowanie (dostępny na stronach internetowych PCPR lub w ich siedzibie), ze wpisanym średnim miesięcznym dochodem w rodzinie a wraz z nim:
– kserokopię wniosku refundacyjnego NFZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem
– fakturę proformę, lub kosztorys, potwierdzające wartość aparatów słuchowych, które dana osoba chce nabyć
– kserokopię orzeczenia niepełnosprawności i oryginał do wglądu

ADRESY MOPS/MOPR WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
sekretariat: (52) 330 12 70
Dział osób niepełnosprawnych
Wnioski do działu osób niepełnosprawnych

Piątek jest dniem bez petenta !

Juliusza Słowackiego 114,
87-100 Toruń

tel. (56) 65 08 565
fax. (56) 64 86 447
sekretariat(at)mopr.torun.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-16:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

Dofinansowanie na aparaty słuchowe

Kościuszki 26,
87-800 Włocławek
Sekretariat
tel. 54 411-63-11 do 13 i nr wew.,
fax 54 411-63-14

Dział wspierający dofinansowanie

ADRESY PCPR

PCPR TUCHOLA

Kościuszki 16,
89-500 Tuchola

tel. (52) 559 20 18

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7:30-16:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

PCPR BRODNICA

Adama Mickiewicza 1,
87-300 Brodnica

tel. (56) 498 47 69

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

Koppa 1,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel. (56) 683 54 76

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.