Zakres usług

Badania słuchu Subiektywne

  • Audiometria mowy: Ten test ocenia zdolność pacjenta do rozumienia mowy. Słowa lub zdania są prezentowane w różnych głośnościach, a pacjent powtarza lub wskazuje, co usłyszał. To badanie pozwala ocenić jakość rozumienia mowy w różnych warunkach słuchowych.
  • Audiometria tonalna powietrzna i kostna: To najczęściej stosowane badanie oceniające próg słyszenia dla różnych częstotliwości dźwięków. Pacjent za pomocą słuchawek lub głośników jest proszony o sygnalizowanie, kiedy słyszy dźwięk, a audiolog stopniowo zmienia głośność i częstotliwość dźwięków, aby określić próg słyszenia w różnych zakresach częstotliwości
  • Badanie progu dyskomfortu UCL
  • Badanie w wolnym polu słuchowym

Badania słuchu Obiektywne

  • Potencjały wywołane słuchowe (BERA/ABR): Badanie polega na monitorowaniu odpowiedzi mózgu na bodźce dźwiękowe. Elektrody są umieszczane na skórze głowy pacjenta, a następnie prezentuje się mu różne dźwięki. Rejestrowane są elektryczne odpowiedzi generowane przez nerwy słuchowe i układ nerwowy, które dostarczają informacje o przewodnictwie dźwięków przez układ słuchowy.
  • Impedancja akustyczna: Ten test mierzy reakcję ucha na zmiany ciśnienia wewnątrz ucha środkowego. Badanie może pomóc w identyfikacji problemów takich jak niedrożność przewodów słuchowych, uszkodzenie bębenka czy dysfunkcje trąbki Eustachiusza.
  • Odruchy strzemiączkowe:Badanie odruchów strzemiączkowych bębenkowych polega na stymulowaniu ucha dźwiękiem i obserwacji reakcji mięśni strzemiączkowych. Typowo stosuje się dwa rodzaje bodźców: akustyczne i mechaniczne. Badanie akustyczne polega na prezentacji dźwięków, takich jak kliknięcia lub tonalne sygnały, za pomocą słuchawek lub głośników umieszczonych w pobliżu ucha pacjenta. Badanie mechaniczne, zwane również tympanometrią refleksu, wykorzystuje niewielki podmuch powietrza do stymulacji bębenka.W odpowiedzi na te bodźce, odruch strzemiączkowy zostaje wywołany, co prowadzi do skurczu mięśni strzemiączkowych. Ta reakcja jest mierzona i oceniana przy użyciu elektrod umieszczonych w okolicy mięśni strzemiączkowych lub za pomocą specjalistycznych narzędzi, takich jak tympanometr.
  • Otoemisje akustyczne (OAE,DPOAE ): Ten test mierzy dźwięki wyemitowane przez ucho w odpowiedzi na bodźce dźwiękowe. Mikrofon umieszczony w uchu rejestruje te emisje, a analiza ich wzoru może dostarczyć informacji na temat sprawności narządu słuchu.

Dzieci

Prowadzimy pełne badania słuchu oraz protezowanie zarówno u dzieci do 4 roku życia,  jak i dla starszych. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami lekarskimi w regionie w tym zakresie.

Szumy uszne

Prowadzimy terapię TRT szumów usznych, która jest najskuteczniejszą metodą ich niwelowania.

Zapraszamy do kontaktu w tym zakresie pod numerem telefonu 504 298 407.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.